PK SERVIS  |  Lineární vedení  |  Řemeny  |  Maziva oleje  |  Schwing servis

Montážní technika
Montážní technika Montážní technika

Reference

Společnost PK Servis technické součásti je distributorem hliníkových prvků a profilů Rexroth Bosch od roku 2002.

Montážní technika Rexroth Bosch představuje celosvětově nejrozsáhlejší hliníkový stavebnicový systém s více než 100 různými typy profilů, přes dvě desítky spojovacích prvků a širokým sortimentem příslušenství. Umožňuje rychle a efektivně vytvářet hliníkové konstrukce s vysokým poměrem pevnosti vůči hmotnosti. Úpravy v konstrukci vzniklé např. z dodatečných požadavků výroby jsou snadno proveditelné díky flexibilitě stavebnicového systému.
V oblasti montážní techniky může společnost PK Servis technické součásti nabídnout dodávku samotných komponent nebo řešení „na klíč“.

Společnost PK SERVIS technické součásti s.r.o. začínala jako neznámá obchodní společnost v roce 2002 a  postupně si budovala své pevné místo na trhu se strojírenskými komoditami jako jsou ložiska, lineární vedení,řemeny, řetězy, maziva a další strojní součásti. Během let vyrostla ve firmu s mezinárodní působností a dokázala si získat respekt mezi ostatními obchodními partnery z celé České republiky.Od dubna 2007 sídlí společnost PK SERVIS v nově vybudovaném obchodně-administrativním areálu, kde se nachází sklady, mechanická dílna a kancelářské prostory s prodejnou. 

Co PK SERVIS vlastně nabízí?
    V současné době jsme dodavatelem celého sortimentu jak stavebnicových systémů pro stavbu jednoúčelových strojních zařízení, tak strojních součástí a náhradních dílů v provozech potravinářských, papírenských a polygrafi ckých, sklářských a petrochemických, využívající know-how výrobců TOTAL, NSK, REXROTH BOSCH a MEGADYNE.
    Zároveň však nezapomínáme na maloprodej určený pro běžného zákazníka, či kutila, který potřebuje ložisko, řemen, možná olej do auta nebo do své zahradní techniky. Zákazníkům tak můžeme nabídnout maximum technického poradenství s využitím dlouholeté zkušenosti v oblasti prodeje lineárního vedení, ozubených řemenů a řemenic, ložisek, těsnění a dalších produktů ze sortimentu celosvětově uznávaných výrobců.
Hlavní fi lozofi í naší fi rmy je profesionalita a kvalita nabízených služeb, technická i obchodní odbornost našich prodejců a všech ostatních zaměstnanců jako celku, s individuálním přístupem ke každému zákazníkovi- obchodnímu partnerovi firmy PK SERVIS technické součásti s.r.o..
Naše obchodní centrum v Táboře a CNC nástrojárna v Brně splňují veškeré požadavky a přání zákazníků v maloobchodním i velkoobchodním prodeji ložisek, řemenů, maziv a dalších technických komodit. V současné době můžeme zákazníkům nabídnout více než 30 tis. skladových položek. Zároveň jsme rozšířili své výrobní zázemí o obráběcí centra s technologií pro dodávky lineárních systémů a sestav komponentů, zajišťující přímočarý pohyb strojních součástí s navazující zakázkovou výrobou přesných vodících tyčí, kuličkových a válečkových šroubů a vedení s profi lovými tyčemi.

    Ještě více jsme se zaměřili na navázání užšího kontaktu nejen se stávajícími obchodními společnostmi, ale i s partnery, kteří u společnosti PK SERVIS technické součásti s.r.o. nakupovali náhodně prostřednictvím webových stránek nebo pouze poptávali určité komodity nabízeného sortimentu. Naší hlavní hrozbou jsou však v současné době i v budoucnu desítky a stovky nejenom českých, ale i zahraničních firem, nabízející levné a nekvalitní výrobky z východních zemí. Buď porostou, aby se dostaly do „první ligy“ svého odvětví, nebo budou vyřazeny z důvodu nespolehlivosti a nekvality. Proto se v maximální míře snažíme nabízet prvotřídní  servis a dodávat pouze kvalitní výrobky od renomovaných a celosvětově uznávaných výrobců, díky kterým v budoucnu přineseme jistotu a prosperitu nejen nám, ale i našim obchodním partnerům.

    Pro nadcházející období si naše společnost určila jako hlavní strategický cíl obhospodařovat nejen trh v České republice, ale i na Slovensku. Chceme se vyprofi lovat jako dodavatel strojních součástí a doplňkového sortimentu s maximálním servisem ( poradenství, NON-STOP servis, vykrývání zboží formou tzv. paketizace, zřizování konsignačních skladů u zákazníků, přístup k on-line skladům aj. ). Chceme být neformální, cool, trendy a profesionální. Jsme si plně vědomi, že rozhodnutí zákazníka o nákupu velmi často závisí na osobnosti fi rmy. Jedině tak v dnešní rychlé době máme možnost vyniknout nad ostatními konkurenty. Budeme se i nadále snažit o maximální spokojenost zákazníka a jednat s ním vždy podle zásad poctivého obchodu „fair trade“. Chceme být konzistentní a působivá obchodní společnost. Tím máme šanci, aby cílová skupina zákazníků namísto u konkurence nakupovala nadále nebo také nově právě u nás.

..." Většina toho, co dnes umíme a používáme, bude už za pět let k ničemu. O většině toho, co budeme umět a používat za pět let, jste ještě nikdy neslyšeli. Většina lidí kolem vás se bude za pět let živit něčím jiným. Možná někde jinde. Na většinu starostí, které dnes máte, si za pět let ani nevzpomenete. Totéž platí o jistotách. Pokud rozumíte technologiím, nerozumíte světu. Nerozumíte-li světu, nejspíš prohrajete. V opačném případě máte šanci. Možná velkou."...

close
detail